Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Fincybersec2020 Meow Meow Analyst Write Up

Sunday, November 8th, 2020 Posted in Uncategorized | No Comments »

สวัสดีครับ ผมชื่อตี๋ วันนี้จะมาเขียน Write Up หมวด OS/SYSTEM/NETWORK ข้อ Meow Meow Analyst จากงาน Fincybersec2020 ครับ จากโจทย์ ฝ่าย IT และ Network ของบริษัทหลักทรัพย์ในตำนาน จำกัด(มหาชน) ต้องการรับสมัครพนักงานตำแหน่ง IT Security Analyst ซึ่งคุณมาสมัครงานต้องผ่านการทดสอบเบื้องต้นของทางบริษัทเพื่อให้ผ่านการทดสอบ ซึ่งโจทย์ที่ใช้ในการทดสอบคือไฟล์ pcapng ไฟล์ที่โหลดมาเป็นไฟล์ pcapng ซึ่งเป็นไฟล์ที่สามารถเปิดด้วยโปรแกรม wireshark เรานำมันมาเข้า Linux รันคำสั่ง tcpflow -r fcs06_infected.pcapng จะพบกับไฟล์ที่ถูกแตกออกมามากมาย เมื่อลองเปิดดูไฟล์จะสังเกตว่าบางไฟล์มีส่วนของไฟล์ภาพ บางไฟล์เป็น logs แต่เมื่อสังเกตดีๆจะพบกับคำสั่ง certutil -encode และคำสั่ง ...

Fincybersec2020 Our KeePass Technology Write Up

Sunday, November 8th, 2020 Posted in Uncategorized | No Comments »

สวัสดีครับ วันนี้จะมาเขียน Write Up หมวด Misc ข้อ Our KeePass Technology จากงาน Fincybersec2020 ครับ จากโจทย์ CEO ของบริษัทหลักทรัพย์ในตำนาน จำกัด(มหาชน) ลืมรหัสผ่านเพื่อเปิดไฟล์ KeePass ที่เก็บข้อมูลรหัสผ่านสำคัญเอาไว้ จึงได้มอบหมายหน้าที่ให้ทีม IT Security ช่วยหาวิธีในการกู้ข้อมูลสำคัญที่อยู่ในไฟล์ KeePass มาให้ได้ เมื่อโหลดมาจะเป็นไฟล์ KeePass Database ซึ่งติดรหัสผ่าน เราจึงนำไฟล์เข้า Linux ไปถอดเป็น Hash ด้วย keepass2john รันคำสั่ง keepass2john fcs19_Database.kdbx > fcs19_Database.hash เราจะได้ไฟล์ fcs19_Database.hash ออกมา จากนั้นเปิดไฟล์ hash ...

Fincybersec2020 New Encoding Technology Write Up

Sunday, November 8th, 2020 Posted in Uncategorized | No Comments »

สวัสดีครับ วันนี้จะมาเขียน Write Up หมวด Misc ข้อ New Encoding Technology จากงาน Fincybersec2020 ครับ จากโจทย์ บริษัทประกันไซเบอร์ไลฟ์ จำกัด พัฒนาวิธีการ encoding ข้อมูลแบบใหม่โดยใช้ตัวอักษรภาษาไทยในสมัยสุโขทัยเป็น character set คุณซึ่งเป็นหัวหน้า Programmer พบว่าไฟล์เกิดความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ และต้องเขียนโค้ดใหม่ให้เสร็จก่อนส่งงานEncode Method: base39Encoding Character SET: “กขฃคฅฆงจฉชซญฎฏฐณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหอ”Encoded Text: “อญฃวนณรบกฃผฝฆษหชญนดฟษขงฉลขฟธซลรฃนอภดทยฅพณยอฐสธฎจธณปธฟผปรฎญฟถงปฃซฝผชนทฃฏฆตปฉฃวซผรญอมฟชลพมสษชฎทฆขฃตธจภมฆฏภกดงฐพธปนญถลวฐธฅฐคญฎขสชฃพหทกจชมซดฆขปฝมขฅขฆษธปยฐตกธฎศคทชฏฉฝฆษฆธบฐผศชฐมรญงชษลฆคถษจนศรฆดคจถญดรปภฐฟซฆฏญณทอจฎฐลยยพตซกฎฝงษฃตนพฉรกจพรฉซงมษคฎขธฆนยธณรฝฃกวทฃทธฟรคกธฆตภ” จะพบว่า ข้อความถูก encode ด้วย base39 ซึ่งมี Character Set เป็น “กขฃคฅฆงจฉชซญฎฏฐณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหอ” ข้อนี้ไม่ยากมากครับ ...

Fincybersec2020 Old Zip Technology Write Up

Sunday, November 8th, 2020 Posted in Uncategorized | No Comments »

สวัสดีครับ วันนี้จะมาเขียน Write Up หมวด Misc ข้อ Old Zip Technology จากงาน Fincybersec2020 ครับ จากโจทย์ พนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ในตำนาน จำกัด(มหาชน) ท่านหนึ่งจำรหัสผ่านไฟล์ Zip ที่มีความยาวกว่าร้อยตัวอักษรของเขาไม่ได้ จึงมาขอความช่วยเหลือจากทีม IT Security เพื่อกู้ไฟล์สำคัญที่อยู่ในไฟล์ Zip ที่เข้ารหัส เมื่อเปิดไฟล์ Zip ที่โจทย์ให้มาจะพบกับไฟล์รูปภาพและไฟล์ Zip อีกอันที่ lock อยู่ จากที่สังเกตจะพบว่ามีไฟล์ turkish_angora.jpg ที่มีขนาดไฟล์เท่ากันและชื่อเหมือนกัน จึงคาดว่าเป็นไฟล์เดียวกัน ซึ่งก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามีวิธีที่เคยอ่านเจอว่าสามารถ Crack ไฟล์ Zip ด้วยการเทียบไฟล์ ชื่อว่า Known-plaintext attack ...

Fincybersec2020 Cracked Program Write Up

Sunday, November 8th, 2020 Posted in Uncategorized | No Comments »

สวัสดีครับ วันนี้จะมาเขียน Write Up หมวด Reverse Engineering ข้อ Cracked Program จากงาน Fincybersec2020 ครับ จากโจทย์ ฝ่าย IT Security ของบริษัทประกันแห่งหนึ่ง พบว่าคอมพิวเตอร์ของพนักงานท่านหนึ่งติด Malware เนื่องจากไปดาวน์โหลดโปรแกรมเถื่อนมาใช้งาน คุณได้รับมอบหมายจากผู้บริหารบริษัท เพื่อหาว่าใครเป็นคนสร้าง Malware ตัวนี้ เริ่มวิเคราะห์โปรแกรม นำโปรแกรมเข้าไปแสกนใน RDG Packer Detector พบว่าถูก Pack ด้วย UPX นำไฟล์เข้า Linux แล้วพิมคำสั่ง upx -d app.exe เพื่อ Decompress ลองรันโปรแกรมจะพบว่าโปรแกรมถามหา key ค้นหา string ในไฟล์ด้วยคำสั่ง ...

Fincybersec2020 Encoding Tool Write Up

Sunday, November 8th, 2020 Posted in Uncategorized | No Comments »

สวัสดีครับ อันนี้เป็นการเขียนครั้งแรกของผมนะครับ จากโจทย์ บริษัทประกันไซเบอร์ไลฟ์ จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัทขั้นเทพ จำกัด เพื่อพัฒนาโปรแกรมให้พนักงานใช้ encoding ข้อมูล โดยทางฝ่าย IT Security พบว่าโปรแกรมได้ฝังข้อความเข้ารหัสลับเอาไว้ เราจึงอยากให้คุณมาช่วยถอดรหัสข้อความลับดังกล่าวให้หน่อย เริ่มวิเคราะห์โปรแกรม นำโปรแกรมเข้าไปแสกนใน RDG Packer Detector พบว่าเป็นไฟล์ .NET นำไป decompile ด้วย dnSpy / Reflector จะสังเกตเห็นว่ามีการเช็คว่า string ที่ input เข้าไปแล้วนำมา encode จะต้องตรงกับ ข้อความในภาพ สรุปก็คือให้เราเขียนฟังก์ชั่น decode ข้อความดังกล่าว Flag ก็จะออก ให้เรามาดูที่ฟังก์ชั่น encode แล้วทำการเขียนฟังก์ชั่นที่ทำกลับกัน เพื่อสร้างตัว decoder เราก็จะได้ Flag ออกมา และแล้วก็ First ...