Fincybersec2020 Our KeePass Technology Write Up

สวัสดีครับ วันนี้จะมาเขียน Write Up หมวด Misc ข้อ Our KeePass Technology จากงาน Fincybersec2020 ครับ

จากโจทย์

CEO ของบริษัทหลักทรัพย์ในตำนาน จำกัด(มหาชน) ลืมรหัสผ่านเพื่อเปิดไฟล์ KeePass ที่เก็บข้อมูลรหัสผ่านสำคัญเอาไว้ จึงได้มอบหมายหน้าที่ให้ทีม IT Security ช่วยหาวิธีในการกู้ข้อมูลสำคัญที่อยู่ในไฟล์ KeePass มาให้ได้

เมื่อโหลดมาจะเป็นไฟล์ KeePass Database ซึ่งติดรหัสผ่าน

เราจึงนำไฟล์เข้า Linux ไปถอดเป็น Hash ด้วย keepass2john รันคำสั่ง

keepass2john fcs19_Database.kdbx > fcs19_Database.hash

เราจะได้ไฟล์ fcs19_Database.hash ออกมา จากนั้นเปิดไฟล์ hash แล้วตัดส่วนชื่อไฟล์ออกให้เหลือแต่ hash ดังภาพ

จากนั้นนำไปรันใน hashcat โดยใช้ wordlist rockyou.txt ด้วยคำสั่ง

hashcat -m 13400 -a 0 -w 1 fcs19_Database.hash rockyou.txt

เราจะพบว่ารหัสถูก Cracked ออกมาแล้ว ซึ่งก็คือ #11jesus

เมื่อนำมาลองเปิดไฟล์ด้วย KeePass ก็จะพบ Flag

Post a Comment